Menu

Organizatorem pilotażowego programu "Kołobrzeska Karta Seniora", zwana dalej "KKS" jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Program jest przeznaczony dla seniorów, którzy dzięki posiadaniu KKS, będą mogli skorzystać z promocji przygotowanych przez partnerów programu.

KKS wydawana jest w celu zwiększenia aktywności mieszkańców oraz dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych, poprawy warunków bytowych dzięki wprowadzeniu, koordynacji i promocji systemu ulg dla kołobrzeskich seniorów stosowanych przez:

  • jednostki organizacyjne Gminy Miasto Kołobrzeg
  • inne jednostki i instytucje publiczne, kluby sportowe i stowarzyszenia
  • firmy i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Kołobrzeg