Menu

Dokumenty i druki do pobrania

Dokumenty Pobierz
Uchwała Nr XXXVII/500/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2013r. w sprawie przyjęcia pilotażowego programu "Kołobrzeska Karta Seniora na rok 2014
Zarządzenie Nr 23/2014 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych warunków przyznawania Kołobrzeskiej Karty Seniora
Wniosek o wydanie Kołobrzeskiej Karty Seniora
Druki wniosków o wydanie karty seniora będą dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 12 oraz w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15
Deklaracja przystąpienia do programu
Druki deklaracji przystąpienia do programu będą dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 12