Logo

Ulgi i zniżki

Partnerzy projektu Pobierz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Zakłady Opieki Zdrowotnej  
Przedsiębiorcy  
Organizacje pozarządowe  

 

Karta Seniora © seniorzy.kolobrzeg.eu Urząd Miasta Kołobrzeg. All rights reserved Tomasz Kolasa